Over ons

De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Doelstelling
De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is in 2006 opgericht met als doel: het inzamelen van gelden voor de restauratie, het behoud, het onderhoud en de verbetering van de Sint-Petrusbasiliek of de Sint-Pieter in Oirschot. Zij probeert haar doel te bereiken door:

  1. het organiseren van concerten, voorstellingen en andere culturele evenementen/activiteiten ten bate van het monument;
  2. het aanwerven en instandhouden van een vriendenclub en een comite van aanbeveling;
  3. het onderhouden van contacten met de media.
  4. het organiseren van doelcampagnes, bijvoorbeeld voor de restauratie van het orgel of glas-in-loodramen van de Sint-Petrusbasiliek;
  5. alle andere wettelijke middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting mag alleen uitkering doen aan het bestuur van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. De gelden zijn uitsluitend bestemd voor projecten voor het behoud van dit laatmiddeleeuwse monument of de cultuurhistorisch waardevolle inventaris ervan, dus niet voor pastorale doeleinden.
 
Samenstelling stichtingsbestuur:
Jan Mezenberg (voorzitter), Nicoline van Tiggelen (secretaris), Jos van Heesch (penningmeester), Toon Gloudemans, Huub van Griensven en Jan Mercx. De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Er zijn ook geen directieleden of medewerkers in dienst.
 
Contactgegevens:
Snellaertsstraat 11, 5688 CZ Oirschot, telefoon (0499) 550 685, info@tiggelencommunicatie.nl

ANBI:
De stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is sinds 1 januari 2008 officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 2014 ook als 'culturele ANBI'.

RSIN of Fiscaal Nummer:
8168 51 086, dossiernummer 27 797

Kamer van Koophandel-nummer
:
17185580

IBAN (banknummer):
 
NL76 RABO 0107 3248 22 t.n.v. stichting Behoud Sint Pieter Oirschot
Statuten stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot Uittreksel Kamer van Koophandel Beleidsplan 2013-2020 Activiteitenverslag 2006-2018 Verslag restauratie 2009-2012 Balans en staat van baten en lasten 2018

Canto Ostinato op 11 maart 2017

Canto Ostinato op 11 maart 2017

Het Rondane Kwartet heeft op 11 maart 2017 met maar liefst vier vleugels de avondvullende compositie Canto Ostinato van Simeon ten Holt uitgevoerd. Canto Ostinato is een muziekstuk van ruim honderd minuten waarin de pianisten naadloos samenspelen, alsof het één instrument is.

» Lees meer

Boek Monument in het blauw

Boek Monument in het blauw

Met het boek Monument in het blauw brengen Nicoline van Tiggelen en James van Leuven het verhaal achter de Sint-Pieter. In woord en beeld.

» Lees meer
Donaties IBAN NL76 RABO 0107 3248 22 t.n.v. stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot