Donaties

Steun het monument

Wilt u nu en in de toekomst blijven genieten van het magistrale decor en de bijzondere uitstraling van deze kerk? Stort dan uw bijdrage op IBAN NL76 RABO 0107 3248 22  ten name van de stichting Behoud Sint-Pieter in Oirschot.

Wilt u periodiek een bedrag schenken? Dan kunt u de stichting machtigen om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Print dan onderstaande Betalingsvolmacht uit en stuur deze ingevuld en ondertekend naar de Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot, p/a Snellaertsstraat 11, 5688 CZ Oirschot.

BELASTINGVOORDEEL BIJ PERIODIEKE GIFTEN

Als u minimaal vijf jaar op rij hetzelfde bedrag wilt schenken, dan stellen wij gratis een onderhandse 'Overeenkomst Periodieke gift in geld' voor u op. Sinds 1 januari 2014 hoeft dat niet meer via een notaris. Op deze manier kunt u deze gift voor 125% van de belasting aftrekken. De stichting Behoud Sint-Pieter is namelijk een Culturele ANBI (RSIN/fiscaal nummer: 816851086). U vindt de Overeenkomst hieronder. Vul deze in en stuur hem ondertekend en voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs naar Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot, p/a Snellaertsstraat 11, 5688 CZ Oirschot. Dus niet naar de belastingdienst.

MEER INFORMATIE OVER DONATIES

Voor meer informatie kunt u bellen naar:

  • Jan Mezenberg (voorzitter, telefoon 0499-574549 / 06-36314610)
  • Nicoline van Tiggelen (secretaris, telefoon 0499-550685 / 06-15517387)
  • Jos van Heesch (penningmeester, telefoon 06-51192347)
  • Huub van Griensven (bestuurslid, telefoon 06-42419073)
  • Toon Gloudemans (bestuurslid, telefoon 06-18320071)
  • Jan Mercx (bestuurslid, telefoon 06-53211366).
U kunt uw vragen ook mailen naar info@tiggelencommunicatie.nl. Wij nemen dan contact met u op.
Folder met aanmeldingsformulier donateur Betalingsvolmacht Overeenkomst Periodieke gift in geld

Canto Ostinato op 11 maart 2017

Canto Ostinato op 11 maart 2017

Het Rondane Kwartet heeft op 11 maart 2017 met maar liefst vier vleugels de avondvullende compositie Canto Ostinato van Simeon ten Holt uitgevoerd. Canto Ostinato is een muziekstuk van ruim honderd minuten waarin de pianisten naadloos samenspelen, alsof het één instrument is.

» Lees meer

Boek 'Monument in het blauw'

Boek 'Monument in het blauw'

Met het boek 'Monument in het blauw' brengen Nicoline van Tiggelen en James van Leuven het verhaal achter de Sint-Pieter. In woord en beeld.

» Lees meer
Donaties IBAN NL76 RABO 0107 3248 22 t.n.v. stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot

Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot